Kartutsnitt E10 Hålogalandsvegen

Oppdragsgiver:                            Skanska Norge AS
Sted:                                               Kommunene Sortland, Kvæfjord og Lødningen
Kontraktsverdi:                            2,8 mrd
Anleggsperiode:                           Aug 2023 – juni 2027

Hæhre skal bygge vei og drive tunnel i totalunderetreprise på deler av Skanskas milliardprosjekt E10 Hålogalandsveien.

Hæhre har ansvar for deler av området nord-vest i prosjektet, fra Sigerfjordtunellen til Kandstadbotn og videre inn i Fiskefjordtunnelen. Skanska og Hæhre skal drive tunnelen fra hver sin side og møtes på midten, ca 5 km inn i fjellet.