Støtteordninger og sponsorater

Hæhre Entreprenør støtter i hovedsak utvalgte prosjekter og tiltak som har lokal forankring knyttet til der hvor vi ufører våre prosjekter, samt i regionene der vi har våre kontorer. I tillegg vurderer vi tiltak som er relevante med tanke på kompetanseutvikling og synliggjøring av anleggsbransjen. Det mest nærliggende er å støtte frivillighet og bredde.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsperioden er hvert år fra 1. november til 15. desember. Søknad sendes til: hr@akh.no