Bruer og betongkonstruksjoner

Vi bygger bruer og andre betongkonstruksjoner som kulverter og underganger i tilknytning til ulike samferdselsprosjekter. I tillegg utfører vi betongarbeid og undervannsarbeider i forbindelse med bygging og fornying av havner og moloer.