Om Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør er en av landets største anleggsentreprenører med nærmere 50 års bransjeerfaring. Siden etableringen i 1974 har vi vært med å bygge flere av de største infrastrukturprosjektene i Norge. Vi er over 900 medarbeidere som gjennom faglig dyktighet, samarbeid og innsatsvilje bidrar til utbygging av nye samfunnsnyttige prosjekter.

Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.

Hæhre Entreprenør er en del av konsernet Infra Group. Konsernets samlede spisskompetanse utgjør et meget sterkt fagmiljø innenfor anleggssektoren.