Flyplasser og tomteopparbeidelser

Bygging av flyplasser og grunnarbeid knyttet til større tomteopparbeidelser krever høy gjennomføringsevne på sprengningsarbeid og effektiv masseforflytning. Vår solide kompetanse og dimensjonene på vår utstyrs- og maskinpark er tilpasset oppdragsutførelse i dette markedet.