Jobbe hos oss

Hæhre Entreprenør er tuftet på felleskap, samarbeid og lagånd. Hos oss skal alle oppleve mestring, trygghet og utvikling. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at alle skal ha en inspirerende og meningsfull arbeidshverdag. Vi har tro på dine evner, og vi vet det finnes mange som kan tilføre oss viktig erfaring og ny kunnskap. Vi er opptatt av å gi våre ansatte ansvar og innflytelse som igjen bidrar til din personlige utvikling og videre karriere i selskapet.