Vi bygger fremtiden

«Vi bygger fremtiden» er vår visjon. Prosjektene vi utfører er ofte politisk initiert, og en del av den planlagte samfunnsutviklingen som har behov for bærekraftig og trygg infrastruktur. Veier, jernbane og energiproduksjon er avgjørende for å opprettholde et velfungerende samfunn, og for vår nasjons evne til bærekraftig økonomisk vekst. Vi er stolte av tillitten vi får av våre oppdragsgivere, og ansvaret vi tar ved å gjennomføre prosjektene med høyt kvalifisert personell. Utvikling og bruk av ny teknologi er også en viktig del i alle faser av vårt arbeid med prosjektering og gjennomføring.

Vi jobber systematisk for å utvikle og opprettholde vår bedriftskultur i takt med vårt verdigrunnlag. Dette skal kjennetegne oss i hvordan vi omgås med hverandre og vår adferd i møte med oppdragsgivere, leverandører, samarbeidspartnere og våre omgivelser forøvrig.

Våre verdier

  • Åpenhet
  • Kunnskap
  • Samarbeid