Student/skole

Vi ønsker å ha tett kontakt mot skole og studenter som vil vite mer om anleggsbransjen, og om hvilke muligheter som finnes i vår bedrift. Studenter på videregående skole som utdanner seg for å bli fagarbeidere kan søke om lærlingeplass hos oss. Sommerjobber for vgs studenter er forbeholdt aktuelle lærlinger som starter opp i Lære for Hæhre samme år.

Vi ønsker også kontakt med bachelor og masterstudenter som ønsker sommerjobb for å praktisere innenfor fagområdene som er en del av vår virksomhet.

Studentoppgaver

Ønsker du å skrive oppgave med oss våren 2022? Send en søknad til hr@akh.no der du får med hvilket studie du går, hvilket tema du ønsker å skrive, eventuell problemstilling og om det er prosjektoppgave, bachelor- eller masteroppgave.

Fristen for å søke for våren 2022 er 10.10.2021.