Student/skole

Vi ønsker å ha tett kontakt mot skole og studenter som vil vite mer om anleggsbransjen, og om hvilke muligheter som finnes i vår bedrift. Studenter på videregående skole som utdanner seg for å bli fagarbeidere kan søke om lærlingeplass hos oss. Sommerjobber for vgs studenter er forbeholdt aktuelle lærlinger som starter opp i Lære for Hæhre samme år.

Vi ønsker også kontakt med bachelor og masterstudenter som ønsker sommerjobb for å praktisere innenfor fagområdene som er en del av vår virksomhet.

Studenter som ønsker å skrive om vår bedrift og vår bransje i form av prosjektoppgaver, bachelor- eller masteroppgaver kan ta kontakt med oss. I disse sakene har vi et ønske om en gjensidig nytteverdi.

Henvendelser og søknader sendes til personal@akh.no

Her kan du møte oss:

  • 5. februar: Karrieredagen INGa 2020, NTNU Gjøvik, Gjøvik
  • 5. februar: Karrieredagen 2020, USN Porsgrunn, Porsgrunn

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Vi sees!