Student/skole

Vi ønsker å ha tett kontakt mot skole og studenter som vil vite mer om anleggsbransjen, og om hvilke muligheter som finnes i vår bedrift. Studenter på videregående skole som utdanner seg for å bli fagarbeidere kan søke om lærlingeplass hos oss. Sommerjobber for vgs studenter er forbeholdt aktuelle lærlinger som starter opp i Lære for Hæhre samme år.

Vi ønsker også kontakt med bachelor og masterstudenter som ønsker sommerjobb for å praktisere innenfor fagområdene som er en del av vår virksomhet.

Studentoppgaver

Ønsker du å skrive oppgave med oss? Send en søknad til hr@akh.no med info om studiet du går, hvilket tema du ønsker å skrive om, eventuell problemstilling og om det er prosjektoppgave, bachelor- eller masteroppgave.