Student/skole

Vi ønsker å ha tett kontakt mot skole og studenter som vil vite mer om anleggsbransjen, og om hvilke muligheter som finnes i vår bedrift. Studenter på videregående skole som utdanner seg for å bli fagarbeidere kan søke om lærlingeplass hos oss. Sommerjobber for VGS studenter er forbeholdt aktuelle lærlinger som starter opp i Lære for Hæhre samme år.

Vi ønsker også kontakt med bachelor og masterstudenter som ønsker sommerjobb for å praktisere innenfor fagområdene som er en del av vår virksomhet.

Utplassering

Elever som går VG2 anleggsteknikk eller VG2 betong og mur kan søke om utplassering hos oss. Vi kan tilby utplassering innen fagområdene vei- og anleggsfag, betongarbeider, fjell- og bergverk i dagen og i tunnel. Under utplassering får du muligheten til å bli kjent med både oss og bransjen.

Plassene for utplassering vårsemesteret 2023 er dessverre fylt opp, men vi vil åpne opp for å søke om utplassering igjen fra høsten 2023. Det er fortsatt mulig å søke om læreplass fra august 2023 hos oss, du kan lese mer om det HER.

Studentoppgaver

Ønsker du å skrive oppgave med oss? Send en søknad til hr@akh.no med info om studiet du går, hvilket tema du ønsker å skrive om, eventuell problemstilling og om det er prosjektoppgave, bachelor- eller masteroppgave.