HMS og kvalitet

HMS

Hæhres målsetting er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell, eller ytre miljø. En viktig del av HMS-arbeidet er å skape en bedriftskultur som gjør at den enkelte tar ansvar for egen og andres sikkerhet, og at de tiltak som kreves for å oppnå målene blir gjennomført, både i planlegging, prosjektering og ved utførelsen av arbeidet. Hæhres HMS-system er sertifisert i henhold til ISO 45001 som er en standard for arbeidsmiljø samt miljøsertifisering iht. ISO 14001. Dette innebærer at vi jobber systematisk med å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen.

Kvalitet

Hæhre er sertifisert i henhold til ledelsessystemet for kvalitet NS-EN ISO 9001. Kvalitet for Hæhre er å levere et prosjekt som er i samsvar med våre og byggherrens forventninger og krav, samt å etterleve alle gjeldene lover og forskrifter. Kvalitet innebærer også å gjøre jobben riktig første gang. Det har stor betydning for effektivitet og økonomi.

Sertifiseringer

Sentral godkjenning

ISO-sertifikat