Tunneler

Driving, vann- og frostsikring av tunneler og fjellanlegg for vei, jernbane og kraftverksindustrien er viktig for Norges infrastruktur og energiproduksjon. Hæhre Entreprenør har lang erfaring og spisskompetanse på gjennomføring av store og komplekse prosjekter i denne sektoren.