Vannkraft og energi

Hæhre Entreprenør bygger og rehabiliterer kraftstasjoner for norsk vannkraftindustri. Komplekse anlegg og krevende lokasjoner fordrer høy kompetanse på prosjektering og utførelse. Vi har evne til å sikre en god gjennomføring i alle deler av arbeidet.

K. Hjelmeland: Spesialister på dambygging

K. Hjelmeland er en avdeling i Hæhre Entreprenør som med sine 50 år i bransjen har lang erfaring innenfor plastring av fyllingsdammer. Avdelingen utfører oppdrag i hele landet og har medarbeidere med unik kompetanse i faget. K. Hjelmeland er et sterkt fagmiljø og har tilgang på både spesialutstyr og ulik spisskompetanse.

Hva er plastring?

Plastring er et håndverk som utføres med en stor gravemaskin og som krever stor nøyaktighet. Hver stein legges ut en for en, der man må påse at den ligger med rett fall og vinkel i forhold til steinens tyngdepunkt og damskråningen. Hver stein skal ligge med god kontakt med steinene under og slik at overliggende steiner kan legges godt inntil. Skråningsvernets viktigste funksjon er at den skal hindre resten av støttefyllinga i å bli erodert vekk i en situasjon med utstrømmende vann.