Vannkraft og energi

Hæhre Entreprenør bygger og rehabiliterer kraftstasjoner for norsk vannkraftindustri. Komplekse anlegg og krevende lokasjoner fordrer høy kompetanse på prosjektering og utførelse. Vi har evne til å sikre en god gjennomføring i alle deler av arbeidet.