Vannkraft og energi

Vi har lang erfaring og spisskompetanse innenfor utvikling og oppgradering av prosjekter innen vannkraft og energi over hele Norge.

Vår kapasitet til å dekke alle aspekter av vannkraft- og energiprosjekter, støttet av et kompetent og erfarent team kan vi utføre totalentrepriser innen fornybar kraftutbygging. Vår tilnærming er alltid løsningsorientert, med en fleksibilitet som tillater oss å tilpasse våre tjenester til prosjektets spesifikke behov, uavhengig av leveranser innen vann-, vind- eller solkraft.

Sikkerhet er vår fremste prioritet, og vi jobber hver dag for at alle som er involvert på våre prosjekter skal komme Trygt Hjem hver dag. Videre spiller miljømessige hensyn og reduksjon av naturinngrep en sentral rolle i alle våre prosjekter.

Som del av Infra Group, har vi tilgang til et bredt spekter av ressurser og ekspertise, noe som styrker vår kapasitet til å møte komplekse utfordringer og leveranser. Dette samarbeidet muliggjør en robust gjennomføring av prosjekter, samtidig som det styrker vår evne til å arbeide effektivt og innovativt.