Lærling

Hæhre Entreprenør tar inn over 30 lærlinger hvert år. Hos oss er vi opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver og en. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere innen anleggsfagene, som trives i jobben og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Mange av de som i dag er nøkkelpersoner i Hæhre startet som lærlinger.

Som lærling i Hæhre Entreprenør vil du jobbe med flere av bransjens beste anleggsarbeidere på noen av Norges største og mest utfordrende anleggsprosjekter. Vi verdsetter din innsats og tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Vi tilbyr lærlingeplasser innen følgende fagfelt:

  • Veg- og anleggsfaget
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i dagen
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i tunnel
  • Betongfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Kontor- og administrasjon
  • Automatiseringsfaget
  • IKT-fag

Som lærling i Hæhre jobber man rotasjon. I de fleste fag jobber man 14-14 rotasjon, men i tunnelavdelingen jobber man 12-9, eller 12-16, avhengig av hvilket prosjekt man skal på. Du får tett og god oppfølging underveis i læretiden og det gjennomføres lærlingsamling både ved oppstart og underveis.

Søknadsfristen for lærlinger utløp 1.3.2024 for vårt lærelinginntak i 2024. Vi vil åpne opp igjen for å søke om læreplass hos oss i januar 2025 for lærlingeinntak i 2025.