Lærling

Søknadsfristen for året 2024/2025 er stengt, men vi åpner opp igjen for nye søknader Januar 2025

Hæhre er årets lærebedrift og vi utvikler morgendagens fagarbeidere gjennom vårt læringsprogram. 

I Hæhre satser vi på å utvikle egne fagarbeidere. Hvert år tar vi inn flere lærlinger innen flere forskjellige anleggsfag, over hele landet. Vi er opptatt av kvaliteten på opplæringen vi yter til hver enkelt. Vi skal bidra til å utvikle dyktige fagarbeidere innen anleggsfagene, som trives i jobben og som kjenner trygghet og opplever mestringsfølelse. Som lærling i Hæhre Entreprenør vil du jobbe med flere av bransjens beste anleggsarbeidere på noen av Norges største og mest utfordrende anleggsprosjekter.

Våre lærlingsfag

  • Veg- og anleggsfaget
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i dagen
  • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i tunnel
  • Betongfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Kontor- og administrasjon
  • Automatiseringsfaget
  • IKT-fag

Lærling i Lære for Hæhre

Som lærling i Hæhre vil du få tett og god oppfølging underveis i læretiden, hvor du får muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig. Hos oss vil du få tildelt en egen fadder, som vil være din sparringspartner og som sikrer at du får relevante utfordringer som gjør deg rustet til å bestå fagprøven. Hos oss blir du en del av et utviklet og godt arbeidsmiljø. Du får jobbe med, og lære av dyktige kollegaer med lang erfaring og du vil raskt få spennende og meningsfylte oppgaver.

Møt våre lærlinger

Sunniva - lærling i betongfaget

Sunniva (19) er første års lærling i betongfaget hos oss i Hæhre Entreprenør. Sunniva jobber på prosjektet E6 Kvithammar-Åsen, og bygger Vollselvbrua. Sunniva bygger plattformer for søyleforskaling, armerer og har en aktiv rolle i støping av dekke på brua! – «Jeg synes det å være lærling i Hæhre er veldig fint. Jeg kom fort inn i gjengen og alle folka er imøtekommende og flinke til å lære bort, og det er alltid en kollega eller en leder tilgjengelig dersom det skulle være noe. Jeg tenker at guttene har godt av å ha ei jente på arbeidsplassen!», forteller Sunniva.

Torben - Lærling vei- og anleggsfaget

Torben er første års lærling i vei- og anleggsfag. Han har gått anleggsteknikk på Øksnevad videregående skole før han fikk lærlingplass hos oss. «Jeg jobber med mye forskjellig som rørlegging og annet arbeid i forbindelse med vei og anlegg. Denne jobben er veldig variert, noe som gjør at jeg får lært veldig mye i løpet av læretiden. Her er alle kollegaene veldig ivrige etter å lære bort og det er enkelt å få svar på store og små spørsmål. Her ute på anlegget er vi en familie, så jeg er hedig og har to familier», forteller Torben.

Hvordan er det å være lærling i Hæhre?

Har du spørsmål? kontakt oss
Larling@akh.no