Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS
Sted: Edland, Vestfold og Telemark
Kontraktsverdi: 300 MNOK
Anleggsperiode: September 2022 – august 2026

Statkraft skal gjennomføre rehabilitering av anlegget Kjela dammer ved Kjelavatn. Prosjektet Kjela dammer innebefatter etablering av to nye steinfyllingsdammer med asfaltbetongkjerne. Det skal etableres nytt tappearrangement med tilhørende luke og sjakt i omløpstunnelen til Kjela kraftverk. I siste fase av prosjektet skal eksisterende platedammer rives og omløpstunnelen ferdigstilles.