E6 Kvithammar-Aasen-skisse 5-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 2-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 3-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 4-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 1-1200

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Trøndelag
Kontraktsverdi: 5,6 mrd. NOK
Kontraktsignering: 17.12.2021
Anleggsperiode: Januar 2022 – juni 2027

Nye Veier har kontrahert Hæhre Entreprenør for totalentreprisen ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Det skal bygges ny 4-felts E6 med  fartsgrense på 110 km/t og byggetiden er fra januar 2022 til juni 2027. Strekningen som bygges blir 19,8 km og vil forkorte reisetiden på strekningen med 9 minutter. Hæhre er totalentreprenør, og prosjekteringen blir utført av Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket. Prosjektet har vært gjennom en samhandlingsfase fra 2019-21 der rådgiver, entreprenør og byggherre har utarbeidet godkjente reguleringsplaner for prosjektet i henholdsvis Stjørdal og Levanger kommuner.

Strekningen omfatter fem tunneler; Forbordsfjelltunnelen 6,1 km, Høghåmmårtunellen 1,4 km, Ramshåmmårtunnelen 1,8 km, Grubbåstunnelen 0,3 km og Åsentunnelen 2,0 km. Videre er det seks dagsoner; Kvithammar, Langsteindalen, Vuddudalen, Kleiva, Stokkan og Åsen. Den lengste dagsonen er Vuddudalen på 2,5 km. En rekke betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, blant annet Vollselvbrua med sine 360 m over Vollselva og områder med utfordrende geoteknikk. Videre er det flere mindre bruer, kulverter, 20 portaler, tekniske bygg og andre mindre støtte konstruksjoner.  

Prosjektet har hovedkontor og rigg på tidligere Kvithammar forsøksgård i Stjørdal og et hovedlager på Langstein kai som ligger rett ved E6 ca midt i prosjektet,her det er mulig adkomst både med lastebil og mindre båter.

Se video av prosjektert veg i Stjørdal kommune: E6 Kvithammar-Åsen, Stjørdal-parsellen – YouTube
Se video av prosjektert veg i Levanger kommune E6 Kvithammar-Åsen, Levanger-parsellen. – YouTube
Mer info på Nye Veiers hjemme side. E6 Kvithammar – Åsen | Nye Veier AS

Prosjektdirektør: Trond Simensrud tlf 951 05 801
Prosjektleder: Jonny Madsen  tlf 950 88 648
Ass. prosjektleder: Michael Øvrebø tlf 470 91 813
Delprosjektleder dagsone: John Arvid Nordstrøm tlf 411 94 694
Delprosjektleder tunnel driving: Reidar Løvhaugen tlf 476 87 788
Delprosjektleder tunnel innredning: Jan Lima tlf 912 48 080
Delprosjektleder konstruksjon: Andrè Bakken tlf 930 34 705
Innkjøper: Jens Kristian Sørgaard tlf 416 86 988
Kontaktperson Langstein kai: Pål Sprauten tlf 915 92 631

ADRESSE PROSJEKTKONTOR

Hæhre Entreprenør AS
Anleggskontor E6 Kvithammar-Åsen
Vinnavegen 44
7512 Stjørdal

ADRESSE VAREMOTTAK/LAGER

Hæhre Entreprenør AS
Lager Langstein kai
Riksvegen 1719
7510 Skatval