E6 Kvithammar-Aasen-skisse 5-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 2-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 3-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 4-1200

E6 Kvithammar-Aasen-skisse 1-1200

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Trøndelag
Kontraktsverdi: 5,6 mrd. NOK
Kontraktsignering: 17.12.2021
Anleggsperiode: Januar 2022 – juni 2027

Nye Veier har kontrahert Hæhre Entreprenør for totalentreprisen ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Det skal bygges ny 4-felts E6 med  fartsgrense på 110 km/t og byggetiden er fra januar 2022 til juni 2027. Strekningen som bygges blir 19,8 km og vil forkorte reisetiden på strekningen med 9 minutter. Hæhre er totalentreprenør, og prosjekteringen blir utført av Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket. Prosjektet har vært gjennom en samhandlingsfase fra 2019-21 der rådgiver, entreprenør og byggherre har utarbeidet godkjente reguleringsplaner for prosjektet i henholdsvis Stjørdal og Levanger kommuner.

Strekningen omfatter fem tunneler; Forbordsfjelltunnelen 6,1 km, Høghåmmårtunellen 1,4 km, Ramshåmmårtunnelen 1,8 km, Grubbåstunnelen 0,3 km og Åsentunnelen 2,0 km. Videre er det seks dagsoner; Kvithammar, Langsteindalen, Vuddudalen, Kleiva, Stokkan og Åsen. Den lengste dagsonen er Vuddudalen på 2,5 km. En rekke betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, blant annet Vollselvbrua med sine 360 m over Vollselva og områder med utfordrende geoteknikk. Videre er det flere mindre bruer, kulverter, 20 portaler, tekniske bygg og andre mindre støtte konstruksjoner.

For mer informasjon: Se opptak av informasjonsmøte i forbindelse med oppstart på Nye Veier sin nettside

Prosjektet har hovedkontor og rigg på tidligere Kvithammar forsøksgård i Stjørdal og et hovedlager på Langstein kai som ligger rett ved E6 ca midt i prosjektet,her det er mulig adkomst både med lastebil og mindre båter.

Se video av prosjektert veg i Stjørdal kommune: E6 Kvithammar-Åsen, Stjørdal-parsellen – YouTube
Se video av prosjektert veg i Levanger kommune E6 Kvithammar-Åsen, Levanger-parsellen. – YouTube
Mer info på Nye Veiers hjemme side. E6 Kvithammar – Åsen | Nye Veier AS

Prosjektdirektør: Trond Simensrud tlf 951 05 801
Prosjektleder: Jonny Madsen  tlf 950 88 648
Ass. prosjektleder: Michael Øvrebø tlf 470 91 813
Delprosjektleder dagsone: John Arvid Nordstrøm tlf 411 94 694
Delprosjektleder tunnel driving: Reidar Løvhaugen tlf 476 87 788
Delprosjektleder tunnel innredning: Jan Lima tlf 912 48 080
Delprosjektleder konstruksjon: Andrè Bakken tlf 930 34 705
Innkjøper: Jens Kristian Sørgaard tlf 416 86 988
Kontaktperson Langstein kai: Pål Sprauten tlf 915 92 631

KONTAKT RESEPSJONEN

Resepsjon Kvithammar-Åsen tlf 40 00 05 36
Mandag til fredag: 07-20
Lørdag: 07-19
Søndag: Stengt

ADRESSE PROSJEKTKONTOR

Hæhre Entreprenør AS
Anleggskontor E6 Kvithammar-Åsen
Vinnavegen 44
7512 Stjørdal

ADRESSE VAREMOTTAK/LAGER

Hæhre Entreprenør AS
Lager Langstein kai
Riksvegen 1719
7510 Skatval