Unreal Engine Demo

Prosjektkart

Langsteindalen

Rundkjøring Holvegen E6

Kvithammar

Vollselvbra

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Trøndelag
Kontraktsverdi: budsjett ca 4 mrd. NOK
Anleggsperiode: høst 2021-2026

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Dette er en del av ny 4-felt motorveg mellom Ranheim i Trondheim og Åsen i Levanger. Det planlegges med en fartsgrense på 110 km/t. Strekningen som bygges blir 19,8 km og vil forkorte reisetiden på strekningen med 9 minutter.

Hæhre er totalentreprenør, og prosjekteringen blir utført av Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket. Prosjektet er nå i en samhandlingsfase der rådgiver, entreprenør og byggherre jobber med reguleringsplaner i Stjørdal og Levanger kommuner.

Strekningen vil planlegges med fem tunneler, der den lengste gjennom Forbordsfjellet blir 6,2 km, og seks strekninger i dagen, der den lengste blir i Vuddudalen på 2,5 km. En rekke betongkonstruksjoner inngår i prosjektet, blant annet Vollselvbrua med sine 360 m over Vollselva og områder med utfordrende geoteknikk.  Prosjektet omhandler også forberedende arbeider i Holvegen og Langsteindalen i Stjørdal kommune, for å bedre adkomsten inn i anlegget fra eksisterende E6.  Det har blitt byttet en jernbanekulvert ved Langstein stasjon, og bygget rundkjøring på E6 ved Skatval og Langstein.

Mer om prosjektet finner man på Nye Veier sine nettsider.
Se timelaps fra bytting av kulvert på Langstein HER.
Se video av prosjektert veg i Stjørdal kommune HER.