Oppdragsgiver: Campus Svalbard AS
Sted: Svalbard
Kontraktsverdi: 115,5 MNOK
Kontraktsignering: 11.10.2021
Ferdigstillelse: Januar 2023

Oppdraget innebærer rehabilitering av eksisterende internatbygg, samt nybygg av 2300 m2 undervisningsbygg i massivtre. Prosjektet skal stå ferdig januar 2023.