Bærekraftrapporter

Hæhre har utviklet bærekraftrapporter i flere år. Formålet med bærekraftrapporten er å gi interessenter som berøres av Hæhre Entreprenørs anleggsvirksomhet informasjon om hvordan bedriften arbeider med bærekraft og oppfølging av samfunnsansvar i prosjekter. Rapporten presenterer de vesentligste områdene innen bærekraft hvor Hæhre har stor påvirkningskraft.