Frølageret

Frølageret2

Frølageret3

Frølageret4

Byggherre: Statsbygg, oppdragsgiver: Landbruks- og matdepartementet
Sted: Svalbard
Kontraktsverdi: 76 mill. NOK
Anleggsperiode: 2016-2019

Utbedring av verdens største sikkerhetslager for frø. Prosjektet inkluderer ny adkomsttunnel i betong, et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme ut av tunnelen, samt nødvendige sikrings- og styringssystemer. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet til å kunne tåle et våtere og varmere klima i fremtiden.

Verdens største sikkerhetslager for frø

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.