FP1 E6 Dovrebanen-2

FP1 E6 Dovrebanen-1

FP1 E6 Dovrebanen-3

Fp1

Fp1 tog

Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Jernbaneverket
Sted: Akershus
Kontraktsverdi: 1,291 mrd. NOK
Anleggsperiode: 11.2013-10.2016

Prosjektet bestod av 6,3 km ny motorvei, og omfattet 630 meter tunnel, 5,2 km dobbeltsporet jernbane, 6,6 km lokalveier samt 8,2 km gang- og sykkelstier. Hæhre Entreprenør ble tildelt jobben på FP1 etter at østerrikske Alpine Bau gikk konkurs sommeren 2013. Forsinkelsen grunnet konkursen ble delvis hentet inn igjen ved å sette inn store ressurser.

Store krav til planlegging

Både hensynet til E6-trafikken, med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 15.000 kjøretøyer, og at togtrafikken på Dovrebanen skulle gå tilnærmet normalt, stilte store krav til planlegging og gjennomføring av arbeider langs vei og spor.

Betydelige utfordringer med samtidighet ble løst underveis. Godt HMS-arbeid og fokus på synlighet ble avgjørende for å unngå uhell.