Statens vegvesen sammen med Hæhre foran gjennomslaget i Brattfjelltunnelen.

Den 6. juni markerte vi første gjennomslag på OPS Hålogalandsveien-prosjektet. Brattfjelltunnelen, som er 1,4 km lang og går mellom Løbergsbukta og Våtvoll i Gullesfjorden i Kvæfjord. Tunnelen ble fullført hele tre måneder før tiden. Dette er en stor milepæl, og Skanska som hovedentreprenør roser.

«De fire skiftene som har drevet Brattfjelltunnelen har arbeidet sammen i faste lag i nær to år. Mange også lenger. Reparatører, elektrikere og geologer er også viktig for å sikre trygg og god produksjon. Sammen har vi taklet utfordringer med gode tiltak som har sikret god fremdrift og godt samarbeid med alle parter i prosjektet,» forteller prosjektleder Jan Lima.

«Vi begynte å forberede oss på Brattfjelltunnelen allerede ved det forrige prosjektet vi jobbet på sammen. Dermed kom vi til et prosjekt hvor vi allerede hadde opparbeidet godt kjentskap, og hvor vi hadde klare mål å jobbe mot.» sier anleggsleder Sverre Husebye Karstensen. «Dette er en viktig milepæl for å ferdigstille den 82 km lange E10-strekningen fra Tjeldsund til Gullesfjordbotn og Langvassbukt.«

Selv om vi har nådd denne viktige milepælen, er tunnelen fortsatt bare halvveis ferdig. Det gjenstår mye arbeid for å gjøre den sikker og klar til bruk. Før den kan åpnes, må vi installere vann- og frostsikring, dreneringssystemer, belysning, trafikkstyring, kameraer, brannvern og flere andre nødvendige systemer.

Sverre Husebye Karstensen uttrykker stor tilfredshet og stolthet: «Jeg er veldig stolt av hva gjengen som har drevet Brattfjelltunnelen har fått til med et meget godt samarbeid innad, men også i samarbeidet med Skanska som byggherre og Statens vegvesen som oppdragsgiver.»