SMISTO

SMISTO 2

Oppdragsgiver: SKS Produksjon AS
Sted: Nordland
Kontraktsverdi: 830 mill. NOK
Anleggsperiode: 06.2015-08.2020

Prosjektet består av to separate kraftverk i fjell som bygges parallelt. Prosjektet inkluderer hele 25 km tunneler og sjakter, inntaksdammer og betongarbeider for kraftverk. Kraftverkene vil få en samlet årsproduksjon på cirka 210 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 10.000 husstander.

Et tegningsløst prosjekt

Smibelg og Storåvatn kraftverk bygges helt uten tegninger! Isteden gjøres det ved hjelp av BIM og 3D-modeller, både for fjell- og byggtekniske arbeider. Prosjektet er et av de første i Norge som utnytter teknologien og samhandlingen på denne måten.

Erfaringen så langt tilsier at det ligger 50 prosent kostnadsreduksjon bare i produksjon av tegninger. Modellen vil også kunne brukes effektivt gjennom hele kraftverkets levetid.