Oppdragsgiver: Statens Vegvesen AS
Sted: Hemsedal
Kontraktsverdi: 79 MNOK
Kontraktsignering: 21.04.2021
Anleggsperiode: April 2021 – juli 2022

Hæhre skal bygge ny Skjøiten bru 40-50 meter nedstrøms for dagens bru. Den nye brua blir om lag 90 meter lang. Dagens bru er fra 1937 og er en flaskehals noen kilometer nordvest for Hemsedal sentrum. Det skal også bygges trefelts vei mellom Venås bru og Skjøiten bru, samt tilstøtende veier i begge ender av ny bru.