Lunckefjell miljøtiltak

Lunckefjell miljøtiltak 3

Lunckefjell miljøtiltak 2

Oppdragsgiver: Store Norske Spitsbergen Grubekompani
Sted: Svalbard
Kontraktsverdi: 85 mill. NOK
Anleggsperiode: 01.2019-10.2020

Opprydding etter gruveaktivitet på Lunckefjell, Skollfjell og veien over Marthabreen – og tilbakeføring av naturen i området. 700 000 m3 stein- og ismasser skal flyttes, 200 tonn med stålkonstruksjoner skal rives og flere bygg skal demonteres og uttransportertes.