Illustrasjonsbilde Langøya

Langøya – Noah

Maskin på Langøya

langøya

langøya1

Oppdragsgiver: NOAH AS
Sted: Langøya
Kontraktsverdi: Ca. 50 mill. per år
Anleggsperiode: 2019, varighet i 5 – 10år

Høsten 2019 overtok Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved miljøbedriften NOAH sitt anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya. Her behandles restproduktene og lagres trygt i tidligere kalksteinsbrudd. Arbeidet omfatter både typiske driftsaktiviteter som mottak, lossing av skip og massetransport, men også prosjektvirksomhet relatert til å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke denne til ulike friluftsformål.