Oppdragsgiver: Statens vegvesen / Jernbaneverket
Sted: Hedmark
Kontraktsverdi: 1,803 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2012-09.2016

FP3 Strandlykkja – Labbdalen omfatter bygging av to tunneler på 650 meter og til sammen 9,6 km firefelts E6. I tillegg kommer rasteplasser, dobbeltsporet jernbane og 11,4 km lokalvei mellom Strandlykkja nord for Minnesund og Labbdalen etter Espa.