E39 Mandal

E39 Mandal rigg

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Vest-Agder
Kontraktsverdi: 1,5 mrd. NOK
Anleggsperiode: 2019-2022

Prosjektet innebærer bygging av 14 km ny vei hvorav 7 km er 4-felts motorvei med fartsgrense 110/t. Det er planlagt to planfrie kryss. Ett ved Døle bru, samt Lindland, hvor tilførselsvei til Mandal skal bygges. Kontrakten omfatter også arbeid med reguleringsplan, og det er første gang i Norge at en entreprenør har ansvar for både å regulere og bygge vei.