Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Sted: Filefjell, Oppland/Sogn og Fjordane
Kontraktsverdi: 1015 mill. NOK
Anleggsperiode: 05.2014-08.2017

Ny vei og tunnel over Filefjell E16 på strekningen mellom Varpe bru i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal. Prosjektet besto av bygging av 19,4 km hovedvei, hvorav ca. 5,8 km var tunnel. Prosjektet inkluderte også 16 konstruksjoner fordelt på bruer, kulverter, portaler og tekniske bygg – i tillegg til etablering av bussholdeplass og rasteplass.

Kåret til Årets Anlegg

E16 Filefjell, Varpe Bru – Smedalsosen ble kåret til Årets Anlegg 2017.

Juryleder Kjersti Foldvik  fra Norwegian Green Building Council  understreket at prosjektet er av stor samfunnsmessig betydning. Prosjektet var preget av godt samarbeid mellom alle involverte, og spesielt Entreprenør: BetonmastHæhre Anlegg fikk gode skussmål av Statens vegvesen Region Vest. Prosjektet blir betegnet som innovativt og framtidsrettet.

– Her er det mye å hente for framtidige prosjekter, mente Foldvik. E16 Filefjell har ivaretatt både natur og kultur og på en hensynsfull måte.