Blaksettunnelen og Flotunnelen

Blaksettunnelen og Flotunnelen rigg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Sted: Sogn og Fjordane
Kontraktsverdi: 490 mill. NOK
Anleggsperiode: 05.2019-06.2022

Prosjektet dreier seg om bygging av to tunneler på henholdsvis fylkesvei 722 og 698 i Stryn i Sogn og Fjordane. Den lengste er Flotunnelen langs fylkesvei 722. Denne blir cirka 3850 meter lang. Blaksettunnelen på fv. 698 blir 1190 meter lang. I tillegg skal det bygges en ny bru over Fureelva samt 600 meter med vei i dagen.