Freyr Battery - illustrasjon

Hæhre tildelt kontrakt på forberedende arbeider for Freyr batterifabrikk i Mo Industripark

Hæhre Entreprenør AS er tildelt første anleggskontrakt for Freyrs batterifabrikk i Mo Industripark. Kontrakten gjelder forberedende arbeider på Sentraltomta i Mo Industripark, og består i hovedsak av dype grøfter, vann- og avløpsarbeider og mindre masseflyttingsarbeider. De forberedende arbeidene utføres for Mo Industripark AS som byggherre, og markerer starten på Freyr Batterys etablering av batterifabrikk i…