Hæhre Arctic innstilt til samspillskontrakt på ny folkehøgskole i Longyearbyen

Hæhre Entreprenørs datterselskap Hæhre Arctic er av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS innstilt til samspillskontrakten for ny folkehøgskole i Longyearbyen. Hæhre Arctic har hatt flere anleggsprosjekter for Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS de siste årene. Store Norske er nå i en omstilling bort fra kullgruvedrift, og skal nå også være utbygger og eiendomsforvalter. Gjennom denne…