Vei og jernbane

sokna

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør
Sted: Buskerud
Kontraktsverdi: 727 mill. NOK
Anleggsperiode: 08.2011-06.2014

Prosjekt Rv. 7 Sokna–Ørgenvika besto av bygging av 16 km ny vei på riksvei 7. Prosjektet omfattet også 6 km forbikjøringsfelt og ca. 8 km drifts- og lokalveier. Strekningen har to tunneler og fem broer. Den nye traseen bedret trafikksikkerheten på rv. 7 og kortet ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med 20 minutter.

Prosjektet ble nominert til «Årets Anlegg» i 2014.