RV4 Roa-Gran

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Sted: Hadeland
Kontraktsverdi: 844 MNOK
Kontraktsignering: September 2021
Anleggsperiode: September 2021 – desember 2023

Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS er av Statens Vegvesen innstilt til kontrakten på RV4 Roa – Gran grense i Lunner på Hadeland.

Kort om prosjektet

Totalentreprise med prosjektering og bygging av:

  • 4500 m firefelts motorvei i vegklasse HX
  • Et stort planskilt kryss på Roa.
  • 6 konstruksjoner, deriblant K06 Holmen bru på 280 m som spenner seg over elven Vigga.
  • Stedvis svært dårlige grunnforhold med bløte myrmasser, langt til fjell og innslag av kvikkleire. Det skal blant annet benyttes sement-stabilisering i myr som ikke har vært vanlig i Norge tidligere.
  • Full veibelysning