E18 Rugtvedt-Dørdal 2

E18 Rugtvedt-Dørdal

E18 Rugtved-Dørdal rødlistet ildsandbie

Oppdragsgiver: Nye Veier AS
Sted: Telemark
Kontraktsverdi: 2,1 mrd. NOK
Anleggsperiode: 05.2017-12.2019

Prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei, dimensjonert for 110 km/timen. Traseen starter ved tettstedet Rugtvedt og strekker seg 16,8 km sørover mot Dørdal. Det skal også bygges 3 km fylkesvei, 9 langsgående bruer, 4 overgangsbruer og 8 kulverter.

Fant rødlistet bieart innenfor anleggsområdet

På prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal er det etablert sandjordhauger for å opprettholde populasjonen til den rødlistede ildsandbien som er funnet innenfor anlegget. Tidligere var dette vanlig art i Norge, men nå er den utrydningstruet og finnes kun noen få steder – blant annet her!

YM-koordinator Anne Marit Stabforsmo forteller at de også har plantet 6000 blåknapp som biene er avhengige av. Håpet er at de vil reetablere seg og danne levedyktige bestander.

900 000 000 koordinater på to år!

I forbindelse med veibygging bruker vi droner og fotogrammetri aktivt for å kartlegge terrenget og grunnforholdene. På E18 Rugtvedt – Dørdal flys droner gjennom hele linja en gang i uka i tillegg til før og etter sprengning.

RPAS brukes også til all masseberegning på prosjektet – dette gir pålitelige data på en raskere, billigere og tryggere måte. I løpet av de to år har dronebruken gitt hele 900 000 000 koordinatfestede punkter!