kvamskleiva2

kvamskleiva1

kvamskleiva3

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Sted: Synshagen – Øylo i Vang kommune, Valdres
Kontraktsverdi: 484 mill. NOK
Anleggsperiode: 11.2020 – 02.2023

Totalentreprise som omfatter prosjektering, bygging, kontroll og utarbeidelse/levering av dokumentasjon av ny trase for E16 på strekningen Synshagen-Øylo i Vang kommune. Anlegget starter vest for Kvam og avsluttes på Øylo. Samlet veglengde er ca 5,4 km, inkludert tunnel med lengde ca 1,8 km.