E15 Kvitsøy

E15 Kvitsøy

Kvitsøy

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Sted: Kvitsøy
Kontraktsverdi: 622 MNOK
Kontraktsignering: 25.08.22
Anleggsperiode: September 2021 – mai 2024

Prosjektet utføres i et arbeidsfellesskap mellom Risa og Hæhre Entreprenør. Kontrakten består av en 3480 m lang ettløps tunnel fra Kvitsøy og ned til hovedløpene for Rogfasttunnelen. Tunnelen skal drives med en helning på sju prosent. Andre arbeider i kontrakten er vegbygging, tre bruer og sjøfyllinger. Rogfasttunnelen blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

Illustrasjoner: Statens Vegvesen.