Samfunnsansvar

Samfunnsansvaret i Hæhre er forankret i selskapets styre og ledelse. Vår visjon og vårt verdigrunnlag er styrende for vår måte å opptre på i samfunnet vi er en del av. Vi har et særlig ansvar som aktør i anleggsbransjen å følge alle standarder for god forretningsskikk, HMS-arbeid, KS og arbeidslivsrettigheter. Vi skal være en positiv samarbeidspartner i lokalmiljøene hvor vi gjennomfører prosjekter. Gjennom utvikling og bruk av ny teknologi og nye metoder skal vi oppnå effektiv drift og redusert miljøbelastning. Hæhre skal defineres gjennom bærekraftig entreprenørskap med sunn økonomisk drift. Vi skal sikre forutsigbarhet for våre ansatte og våre eiere. Hæhres arbeid er basert på den internasjonale veiledningen om samfunnsansvar NS-ISO 26000.

Skoleprosjektet 2016-2020

Prosjektet er et alternativ til tradisjonell videregående opplæring og har som mål å gi ungdom som er i ferd med å falle ut av skole- og arbeidsliv jobb. Dette har så langt gitt svært gode resultater. I filmen under møter du flere av de som har vært deltakere og som nå er i fast jobb.